Pumbajaama projekt – JUL. 16, 2020

Pumbajaama projekt – JUL. 16, 2020

Kõrgtugev rauast klapp pronksistmega DN1500 möödavooluklapiga

Suurele veepumbale paigaldatud väravaventiili möödaviiguklapi ülesandeks on vee väljalaskmine ja lisamine:

1. Kui suur veepump hakkab tööle, põhjustab see veepumbas õhku, kui see põhjustab pumba korpusele ja tiivikule väga kahjulikke kavitatsiooniefekte ning vee kättesaamine võib olla isegi võimatu;

2. Eespool nimetatud probleemide vältimiseks paigaldatakse möödavooluklapp. Möödavooluklappi kasutatakse veepumba täitmiseks enne pumba töötamist veega ja samal ajal eemaldatakse pumbast õhk. Kui vesi on täidetud pumbast kõrgema osani, võib pump pumpama hakata ja pump võib ka normaalselt töötada.

ffqwdqwfw

Postituse aeg: 13.-20